Beëindiging van de activiteiten van de Stichting Kristalhelder 

 

Na 30 succesvolle jaren heeft het Bestuur van de Stichting Kristalhelder besloten haar activiteiten per 1 maart 2022 te beëindigen.

 

Vanaf 1992 zijn in totaal 181 kandidaten voorgedragen als een bijzonder talent. Aan 37 van hen is de "Kristalhelder Jong Talent Prijs" uitgereikt. Daarnaast hebben drie jongeren een aanmoedingsprijs ontvangen.

In totaal is een bedrag van € 46.672,-- uitgekeerd. Het bestuur is van mening dat zij in de afgelopen 30 jaar op een positieve wijze een bijdrage heeft geleverd aan het stimuleren van jongeren hun talenten optimaal te benutten.

 

Om dit ook in de toekomst mogelijk te maken heeft de Stichting Kristalhelder in samenwerking met de Stichting Triade het "Kristaltalent Fonds" opgericht. De doelstelling van dit nieuwe fonds is bij te dragen aan de actieve kunst- en cultuurparticipatie van jeugdigen. Om stappen te zetten in de ontwikkeling van ieders talent kunnen talenten samen met  een docent of begeleider van de Stichting Triade maximaal eenmaal per jaar een aanvraag indienen bij het Kristaltalent Fonds. (www.triade-denhelder.nl) Het fonds heeft per aanvraag een bijdrage van € 500,-- tot € 750,-- beschikbaar. In uitzonderlijke gevallen is een bijdrage van maximaal € 2.500,-- beschikbaar.

 

Door de Stichting Kristalhelder is een bedrag van € 15.000,-- voor dit fonds beschikbaar gesteld.