INDIENEN AANVRAAG

 

Eenieder kan een voorstel indienen voor het toekennen van een bijdrage aan een jong Helders talent (maximum leeftijd is 25 jaar).

 

 

In de aanvraag dienen de vragen te worden beantwoord:

 

* wie (naam, (email)adres, geboortedatum)

 

* waarvoor (talent, hobby, studie, etc.)

 

* waarom (resultaten, successen, prijzen, studies, etc.)

 

 

Een aanvraag voor financiële ondersteuning van de gehandicaptensport kan op dezelfde wijze als hiervoor beschreven worden ingediend.

 

De aanvraag dient per brief of e-mail voor 1 mei van het lopende jaar te worden ingediend bij:

 

Stichting Kristalhelder,

Glas & Mulder Notariaat,

t.a.v. mr. C. V.M. Glas - Ruitenberg,
Middenweg 113, 1782 BC Den Helder

 

email:

notaris@glas-mulder.nl

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SAMENSTELLING BESTUUR
voorzitter: H.F.M. Brinkman
secretaris/penningmeester: Notaris C.V.M. Glas - Ruitenberg
Leden: F.M.Th. Spiekerman en M. Post

 

PARTNERS

Digital4u,

Fotografie Albert Vermeulen,

Glas & Mulder Notariaat

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contactformulier Website Stichting Kristalhelder

Aanhef:

Contact via: